Veterinärer

Precis som hos doktorn är vågen även ett ovärderligt redskap för veterinären. Ett överviktigt djur kan få negativa hälsoeffekter och kraftig övervikt kan förkorta djurets livslängd. Ett överviktigt djur riskerar precis som människor att få diabetes, ledproblem samt hjärt- och lungproblem. Men det är inte bara vikten på djuren som ska vägas på en veterinärmottagning, medicin och matportioner kan också behöva vägas.  För att väga små djur som exempelvis hundvalpar eller kattungar rekommenderar vi en babyvåg. Denna typ av våg har höga kanter så att djuren inte kan ramla av vågen eller falla ner på golvet.  En funktion som är användbar vid vägning av djur är ”hold”-funktionen, detta innebär att du kan trycka in HOLD knappen så står viktresultatet kvar på displayen och du kan tryggt lyfta upp din hundvalp från skålen utan att vara rädd för att inte hinna notera vikten från displayen samtidig. Golvvågen KERN EOS 2017 är en bestseller som passar utmärkt till vägning av djur. Golvvågen är lätt för ett djur att komma upp på och med vågens två hjul är den lätt att flytta mellan olika undersökningsrum. Vågen har Dynamisk vägningsfunktion vilket är ett måste när det kommer till vägning av djur. Denna funktion ger ett stabilt viktresultat även om djuret rör sig och har svårt att vara stilla under vägning. Det ingår en halkmatta i gummi till vågen så att vågplattan inte känns kall och det ger bättre fäste för tassarna.   Välkommen att se närmare på de vågar som vi tror är användbara på en veterinärmottagning.