Vård & Rehabilitering

På vård- och rehabiliteringshem är det viktigt att det finns utrustning som underlättar för patienter och brukare så att de exempelvis inte behöver förflyttas mer än högst nödvändigt. Därutöver ska den även hjälpa personalen i deras många gånger tunga arbetsuppgifter. Vi kan till denna typ av vårdhem eller äldreboende rekommendera en mobil våg som enkelt kan flyttas till patienten som Stolvåg / Patientvåg KERN MCD. Personen som ska vägas placeras i stolen och därefter kan vikten avläsas på den display som sitter på stolens ryggstöd. Patienten/brukaren kan lätt transporteras i stolen, även över trösklar och in i hissar, eftersom hjulen designade till detta. Vågen har en BMI-funktion som kan hjälpa till att avgöra om en person är under-, över- eller normalviktig. Personvågen Kern MPE är designad till daglig användning i professionell miljö och är tillverkad i en robust kvalitet. Den enkla designen gör att den är lätt att använda. Vågen har en vibrationsfri vägning vilket innebär att när det förekommer vibrationer filtreras de bort, och på det viset uppnås en stabil vägning även för de mer oroliga patienterna. En mätsticka finns integrerat i stativet på den ena modellen av KERN MPE och den kan mäta från 88 cm upp till 200 cm.  Se nedan för fler förslag på vågar som kan användas inom Vård & Rehabilitering.