Tandläkare

På en tandläkarmottagning ska avtrycks göras, hål lagas och rotfyllningar utföras och det är av stor vikt att rätt utrustning finns att tillgå. En våg med hög precision är därför användbar som tandläkaren exempelvis kan väga guld på. Tandguld är idag inte lika vanligt som tidigare, men det finns även många andra ämnen som ska vägas på tandklinik. Hos Vågexperten finns många olika precisionsvågar och av erfarenhet vet vi att det ibland räcker med en helt liten precisionsvåg som till exempel Kern TAB. Kern TAB har en precision på 1 mg och maxvikt 20 g. Resultatet kan visas i gram eller carat (ct) och en kalibreringsvikt ingår.  Behövs det istället en större precisionsvåg kan vi rekommendera Precisionsvåg och Laboratorievåg Kern PFB. Vågen finns i flera olika modeller med olika maxvikt och precision, helt ned till en precision på 1 mg. KERN PFB är en användarvänlig våg som inte tar stor plats. Dragskydd är inkluderat på de modeller som har en vågplatta på Ø 80 mm och Ø 120 mm. Med KERN PFB får du en våg med en hög precisionsnivå till ett förnuftigt pris. Nedan finns flera vågar som kan vara användbara på tandläkarkliniken.