Sjukhus & Vårdcentral

För vågar som ska användas på sjukhus finns det speciella krav och det viktigaste kravet är att vågen bör vara EU-typgodkänd och verifierad. Detta innebär att vågen ska förseglas för att vara godkänd. Det finns speciella vågar exempelvis till nyfödda, olika typer av personvågar samt rullstolsvågar som vi rekommenderar till sjukvården. En användbar våg på sjukhus och olika vårdavdelningar är stolvågen Kern MCC. Vågen är idealisk till äldre och svaga patienter. Personen som ska vägas placeras i stolen och därefter kan vikten avläsas på den display som sitter på ryggstödet. Detta underlättar vägningen för en person som har svårt att stå upp och patienten kan även lätt transporteras i stolen. Vågen har en BMI-funktion som kan hjälpa till att avgöra om en person är under-, över- eller normalviktig. Det är viktigt att vågarna på ett sjukhus fungerar optimalt och är lätta att avläsa. En personvåg som uppfyller detta är personvågen KERN MPS. Denna personvåg kan beställas med eller utan stativ till displayen. Väggfästen till displayen ingår  vid beställning av modellen utan stativ/pelare så att displayen kan sättas upp på väggen. Vågen har en stor halksäker vågplatta och BMI uträkning. En transportväska kan beställas som tillbehör om vågen ska flyttas mellan olika avdelningar eller mottagningar. Nedan har vi flera vågar som vi rekommenderar till sjukvården.