Läkemedel

Både vid dosering och produktion av läkemedel är det helt avgörande att vågarna visar ett pålitligt och precist resultat. Med hög precision och pålitlighet är Precisionsvåg KERN PLJ-C / PLJ-G som gjord för att användas till detta föremål. Vågen mäter helt ned till 0,001 g och har en invändig automatisk justering var tredje timme. Den tidsstyrda justeringen försäkrar att vågen hela tiden upprätthåller sin precision även om det är förändringar i temperaturen. Ska funktion och design vara helt i toppklass kan vi även rekommendera analysvågen ADAM Eclipse®  som bland annat har funktioner som enhetsräkning, kontrollvägning och procentvägning. Detta gör vågen perfekt för en rad olika uppgifter vid hantering av läkemedel.   Se nedan för flera rekommendationer till läkemedelsbranschen.