Läkare

Läkare är vana att ha en stressig vardag och de gör sitt bästa för att bota och tillgodose patienternas behov. Därför är det viktigt att deras instrument och arbetsredskap är pålitliga och fungerar som de ska. När det kommer till vågarna ska de vara precisa, användarvänliga och naturligtvis pålitliga. Dessa egenskaper hittar du bland annat hos vår storsäljare personvågen KERN MPC, en robust personvåg som passar på en läkarmottagning eller vårdcentral. Displayen kan monteras på väggen så att viktresultatet är lätt att avläsa. Vågen finns med två maxvikter, 250 kg eller 300 kg, och vågen kan också fås i två olika storlekar. Vågen har även en Mor/barn funktion: mamman (eller pappan) vägs, varefter vågen nollställs genom en enkel knapptryckning. Därefter kan den vuxna och barnet vägas tillsammans och det blir barnets vikt som då kommer att visas på displayen. Det här är en användbar funktion när spädbarn som inte själva kan stå på en våg ska vägas, och det ger en trygg och säker vägning.   Till en vårdcentral eller BVC mottagning kan vi även rekommendera babyvågen KERN MBC. Detta är en våg med ergonomisk vågskål så att barnet ligger säkert under vägningen. Vågen kan användas för att kontrollväga hur mycket en bebis får i sig vid amning/flaskmatning genom att väga barnet före och efter att den har ätit. Vikten före amning kan sparas och därefter kan vågen räkna ut hur mycket barnet har ökat i vikt efter amningen om man väger barnet igen. Även om barnet rör sig eller är orolig kan vågen fastställa vikten. Det går att köpa till en mätsticka som kan monteras på vågen för att mäta babyns längd.