Kalibrering och verifiering av vågar

Kalibrering av vågar
En våg måste justeras och kalibreras kontinuerligt för att väga exakt.
Hur ofta detta är nödvändigt beror mycket på vågens typ och användning - samt eventuella krav inom din specifika bransch. Vi brukar säga att industrivågar ska kalibreras 1 gång per år. För mindre vågar kan det räcka att justera dem med en kalibreringsvikt då och då.
Om du är osäker - kontakta oss!

Kalibreringscertifikat
Till de allra flesta av våra vågar kan man köpa ett kalibreringscertifikat. Om du väljer detta kalibreras vågen hos tillverkaren innan leverans och du får ett bevis på detta.
Du kan därefter själv justera vågen om du har rätt kalibreringsvikter.

Justering
Du kan själv löpande justera din våg om du har rätt kalibreringsvikt. Vågexperten har alla typer av vikter i alla klasser.
Proceduren för detta kan du alltid hitta i vågens bruksanvisning. Kontakta oss om du är osäker på vilken vikt du ska använda för din våg.   


KONTAKTA OSS

Mail  E-post: support@vagexperten.se
 Phone   Tel: 08-408 356 11 - Telefontid vardagar 09:00 - 16:00. Lunchstängt 12:00-12:30.

 


 

Verifiering / M-märkning av vågar
Om du köper en våg för kommersiell eller medicinsk användning ska vågen vara verifierad/M-märkt och uppfylla vissa krav t.ex. vad det gäller mätnoggrannheter. Vid verifiering görs olika tekniska kontroller för att vara säker på att kraven uppfylls och vågen justeras samtidigt efter den zon där den ska användas. Efter avslutade kontroller plomberas vågen.  

Ska din våg verifieras?
Om du är osäker på om din våg ska verifieras, se då sammanfattningen "2 kap. Krav på icke-automatiska vågar" på sida 2 i detta dokument från SWEDAC: DOWNLOAD eller Swedacs webbplats

 Köp av verifiering
- Du kan beställa verifiering av din våg när du handlar hos Vågexperten (under förutsättning av att vågen kan verifieras). Kontakta oss om du är osäker!
- Om du vill ha ett serviceavtal för återkommande kontroll - kontakta oss för mer information om möjligheterna.

Återkommande kontroll 
- Det är viktig att en våg fortsätter att väga rätt och det finns därför krav på att vågar med vissa tidsintervall ska genomgå det som kallas återkommande kontroll. För butiksvågar som används inomhus ska det vara återkommande kontroll vartannat år och vågar som används utomhus, vid t.ex. torghandel, ska ha återkommande kontroll varje år. 
- Om plomberingen på vågen, oavsett orsak, bryts ska återkommande kontroll också göras

 


KONTAKTA OSS

Mail  E-post: support@vagexperten.se
 Phone   Tel.: 08-408 356 11 - Telefontid vardagar 09:00 - 16:00. Lunchstängt 12:00-12:30.