Integritets- och cookiepolicy

Cookiepolicy

Vad är en cookie?
En cookie är en liten textfil som sparas på din dator av innehavaren av en hemsida för att göra det möjligt att kunna känna igen din dator/IP-adress och samla information om ditt besök på hemsidan. En cookie är inte ett program – och den innehåller INTE virus. Ofta är cookies nödvändiga för att få hemsidan att fungera optimalt.

Varför använder Vågexperten cookies?
Användningen av cookies kan ge en överblick över ditt besök på hemsidan så att vi löpande kan optimera vår sida för just dina intressen och behov. Cookies är därför viktiga för att få hemsidan till att fungera som avsett. Exempelvis kommer cookies ihåg vad du har lagt i varukorgen om du tidigare har besökt vår sida om du har loggat in osv.

Inaktivering av cookies
Det är alltid möjligt att inaktivera eller blockera cookies genom att ändra på inställningarna i din webbläsare. Du ska dock var uppmärksam på att det är många tjänster och funktioner som du inte kan använda om du gör det, eftersom det behövs cookies för att minnas de val du gör.

Så tar du bort cookies
Du kan enkelt ta bort cookies som du tidigare har accepterat. Hur du ska gå tillväga för att radera cookies beror på vilken webbläsare du använder, här hittar du länkar som visar hur du gör:

 

Integritetspolicy

1.  GENERELLT

1.1.  I följande text beskrivs Vågexpertens (”Vågexperten”, ”vår”, ”oss”) policy om behandling av personuppgifter (”Integritetspolicy”), vilka uppgifter vi samlar in och hur vi behandlar upplysningar om dig.

1.2.   Personuppgifter som du lämnar till oss eller som samlas in via www.vagexperten.se (”Hemsidan”) omfattas av denna integritetspolicy.

1.3.   Vågexperten/Value Group ApS (VAT: 502084-7397) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på Vågexperten. Vill du kontakta oss angående personuppgiftshantering hittar du våra kontaktupplysningar under punkt 7.


2. INSAMLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

2.1. Vilka personuppgifter samlar vi in

2.1.1. Vi samlar automatiskt upplysningar om dig när du besöker Hemsidan. Exempelvis din IP-adress, vilken webbläsare du använder, vilka söktermer du använder på sidan och vilken typ dator, surfplatta eller telefon du besöker oss med. Det gör vi för att kunna förbättra vår Hemsida och öka konverteringen därefter. Samtidig kan vi erbjuda mer relevant och målriktad marknadsföring.

2.1.2. När du lägger en order hos oss samlar vi in olika uppgifter om dig. Till exempel namn, adress, e-mailadress, telefonnummer och vilka produkter du har köpt och eventuellt returnerat. Detta gör vi för att kunna leverera produkter till dig - samt i bokföringssyfte.

2.1.3. Vid registrering i vår kundklubb lämnar du ditt samtycke till att vi får samla in uppgifter om dig. Till exempel namn, adress, e-mailadress, telefonnummer och vilka produkter du har köpt och eventuellt returnerat.

2.1.4  För att vi ska kunna erbjuda dig Klarnas betalsätt behöver vi dela vissa av dina personuppgifter till Klarna, så som kontakt- och orderinformation, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan erbjudas deras betalningsmetoder och för att skräddarsy betalsätten åt dig. Mer information om Klarna kan du hitta här. Användningen av dessa uppgifter regleras i enlighet med gällande dataskyddslag och Klarnas dataskyddspolicy.

2.1.5. Uppgifter som samlas in i förbindelse med registrering i kundklubben används för att administrera registreringen och för att erbjuda dig relevant marknadsföring och speciella erbjudanden. Exempelvis genom att skicka information till dig om nya produkter och/eller andra nyheter som du har lämnat ditt medgivande till att vi får skicka till dig.

2.2. Varför samlar vi in personuppgifter

2.2.1. De insamlade upplysningarna (som beskrivet i punkt 2.1.1) är nödvändiga för att vi ska kunna utveckla och förbättra funktioner på Hemsidan samt erbjuda dig relevant marknadsföring. 

2.2.2. Din IP-adress används endast för att fastslå din geografiska placering om vi har fått ditt särskilda samtycke till detta.

2.2.3. Insamlingen av uppgifter (som beskrivet i punkt 2.1.2.) är nödvändiga för att vi kan uppfylla vårt köpeavtal med dig.

2.2.4. Uppgifterna nämnda i punkt 2.1.3 samlas bara in om du uttryckligen har lämnat ditt medgivande.

 

3.  DELNING AV PERSONUPPGIFTER

3.1. Vågexperten använder externa verksamheter för att stå för teknisk drift av Hemsidan. Exempelvis bistår andra verksamheter med utförandet av målriktad marknadsföring som retargeting, förbättring av Hemsidan samt visning av din bedömning av våra produkter. Dessa samarbetspartners kategoriseras som tredje part och behandlar personuppgifter som vi är ansvariga för efter våra instruktioner. Våra samarbetspartners får inte använda din information till andra föremål än att uppfylla deras avtal med oss – och de har sekretess vad det gäller uppgifterna.  

3.2. Google Analytics v/Google Inc. är lokaliserade i USA och är en av dessa samarbetspartners. De relevanta avtal om dataöverföring för delning av upplysningar till USA är säkrade via vår partners certifiering under EU - U.S Privacy Shield. Du kan se en kopia på denna certifiering här:
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI

 

4.  DINA RÄTTIGHETER

4.1. Vi som företag vill vara öppna med hur vi hanterar dina personuppgifter och vi vill upplysa dig om dina rättigheter.

4.2. Vad är dina rättigheter?

4.2.1. Du har när som helst rätt till att skriftligt be om tillgång till dina personuppgifter samt information om var uppgifterna har samlats in, vem som har tillgång till dem och vad vi använder dem till.

4.2.2 Du har rätt till att få ett registerutdrag på de personuppgifter vi har om dig. För att få flera kopior på detta registerutdrag tar vi ut en kostnad på 50,00 SEK. Om du önskar ett registerutdrag ska du skriftligt be om detta på e-postadressen support@vagexperten.se. Du ska bifoga dokumentation som visar att du är den person som du önskar uppgifter om. 

4.3. Rätten till rättelse

4.3.1. Du har rätt till att begära rättning av eventuella fel i dina personuppgifter hos oss, om uppgifterna är felaktiga. Om du uppmärksammar ett fel i de uppgifter vi har om dig, ber vi dig att kontakta oss skriftligen så att vi kan rätta dina uppgifter.

4.3.2. Uppgifter som samlats in i förbindelse med registrering i vår kundklubb har du själv möjlighet för att rätta via inloggning till din användarprofil.

4.4. Rätten till radering

4.4.1. Du har rätt att få alla eller några av dina personuppgifter raderade av oss i vissa tillfällen. Exempelvis om du drar tillbaka medgivandet för din registrering i kundklubben. Om det är nödvändigt för oss att behandla upplysningarna om dig (t.ex. i bokföringssyfte) kommer vi inte att radera dina upplysningar.

4.5. Rätten till begränsning

4.5.1. I vissa tillfällen är du berättigad till att få begränsat vår behandling av dina uppgifter, exempelvis om du menar att de uppgifter vi har inte är korrekta.

 4.6. Rätten till dataportabilitet

4.6.1. Du har rätt till att få överfört dina personliga upplysningar till dig eller en annan part, och i den förbindelsen få dina upplysningar i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format, när vi insamlar dina upplysningar i förbindelse med:

- att du köper en produkt hos oss, seallmänna handelsvillkor, eller

- at du ger ditt medgivande till att vi får använda din IP-adress för att fastslå din geografiska placering, se punkt. 2.2.2, eller

- att du ger ditt medgivande till att registrera dig i vår kundklubb, se punkt 2.1.3 och 2.1.4.

4.7. Rätten till tillgång 

4.7.1. Du har när som helst rätt att begära information om de personuppgifter Vågexperten har samlat in och behandlat för ändamål att förbättra och utveckla funktioner på Hemsidan, se punkt 2.2.1.

4.7.2. Du har när som helst rätt till att begära information om de personuppgifter som vi behandlar för direktmarknadsföring, se punkt 2.1.4.

4.7.3. Gör du invändningar mot behandlingen av dina uppgifter får vi inte längre behandla dem om det inte finns berättigande skäl och/eller laglig grund för behandlingen.

 4.8. Rätten till att dra tillbaka medgivandet

4.8.1. Du har när som helst rätt till att dra tillbaka ditt medgivande för vår användning av din IP-adress, se punkt 2.2.2, och din registrering i vår kundklubb, se punkt 2.1.3 och 2.1.4. Drar du tillbaka ditt medgivande gör vi dig uppmärksam på att vi i vissa tillfällen kan vara berättigade att fortsätta behandlingen av dina uppgifter, se punkt 4.4.1. Vid dessa tillfällen kommer vi att informera dig om detta.

4.8.2. Önskar du att dra tillbaka ditt medgivande ska du kontakta oss på support@vagexperten.se.

 4.9. Rätten till att klaga

4.9.1. Du har alltid rätt att klaga över vår behandling av dina upplysningar till en tillsynsmyndighet: www.datainspektionen.se/

 

5. RADERING AV PERSONUPPGIFTER

5.1. Vi raderar löpande personuppgifter vi har om våra kunder om de inte har använt vår hemsida på länge. Dock kan vi spara vissa upplysningar i en längre period för att uppfylla lagstadgade krav – däribland krav i Konsumentköplagen (den 3-åriga reklamationsrätten) och bokföringsregler.

5.2. Med mindre vi har rätt till att fortsätta behandlingen, se punkt 2, kommer vi radera upplysningar som vi har samlat in i förbindelse med att du har lämnat ditt samtycke till att vi får skicka direkt marknadsföring via e-mail om du drar tillbaka till ditt samtycke.

5.3. Om ditt medlemskap är inaktivt i 3 år kommer vi automatiskt att radera de upplysningar som vi har samlat in i förbindelse med din registrering i kundklubben. Vi kommer att skicka ett mail med information om vår avsikt att radera dina data där du blir tillfrågad om du vil att uppgifterna ska raderas.

5.4. Vi kommer automatiskt radera de upplysningar som vi har registrerat om dig om du väljer att sätta ditt medlemsskap som vilande (alltså att du INTE avregistrerar ditt medlemskap men endast väljer att pausa ditt medlemskap till kundklubben) och inte återaktiverar det igen inom 3 år.

5.5. Dina kundklubbsuppgifter kommer att bli raderade om du avregistrerar ditt medlemskap i kundklubben.

 

6. SÄKERHET

6.1. Vågexperten har implementerat passande tekniska och interna säkerhetsåtgärder mot att personuppgifter oavsiktligt eller olagligt ändras, utlämnas eller missbrukas.

6.2. Det är bara medarbetare som har ett faktiskt behov av att kunna se dina personuppgifter för att kunna utföra deras arbete som har tillgång till dem.

 

7. KONTAKTUPPLYSNINGAR

7.1. De personuppgifter som samlas in via Hemsidan är Vågexperten ansvarig för.

7.2. Du kan alltid kontakta oss om du har frågor angående vår personuppgiftshantering.

c/o Value Group ApS
Fabriksgaten 7
412 50 Göteborg
Sverige

Phone: 08-408 356 11
E-mail: support@vagexperten.se

 

8. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN

8.1. Vågexperten har alltid rätt att ändra i denna Interitetspolicy. Vid betydande ändringar kommer du att informeras om detta vid nästa besök på Hemsidan.

8.2. Du kommer att få information om ändringar i policyn via e-mail om du är registrerad i vår kundklubb.

8.3. Du har inte möjlighet för fortsätta använda Hemsidan om du inte accepterar den nya policyn – och  dina personuppgifter kan bli raderade.

 

9. VERSION

9.1. Denna Integritetetspolicy är daterad 2018/1/18 och är Version 1 av Vågexpertens Integritetetspolicy.