Menu
 

Betalning, leverans och returnering

Trygg E-handel

LEVERANS OCH RETUR

Betalning
På Vågexperten.se har du följande betalningsalternativ:

Kreditkort
- VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro
Betalning sker omedelbart vid köptillfället.

KLARNA Faktura
- Med Klarna faktura kan vara både privatpersoner och företag betala mot faktura med 14 dagars betalningsvillkor.
Handlar du på uppdrag av ett företag krävs företagets organisationsnummer och telefonnummer.
Om du handlar som privatperson kräver ditt personnummer och telefonnummer.
Fakturan kommer att skickas till kundens e-post så snart beställningen har skickats.

Standard Faktura (Endast företag)
Fakturan skickas på e-mail så fort ordern är skickad. Fakturan ställs antingen ut direkt av oss eller av vår samarbetspartner Midt Factoring, som i dessa tillfällen är berättigad att uppkräva beloppet. Vid eventuella frågor om betalning av fakturan från Midt Factoring ska Midt Factoring kontaktas direkt. I mailet och på fakturan kommer det att finnas en betalningsvägledning. Du har 14 dagar på dig att betala fakturan. Fakturabetalning kostar 25 SEK ex moms i fakturaavgift.


Leveranstid
Du kan se leveranstiden på varje enskild vara på produktsidan. Leveranstiderna beror nämligen på vilket lager varan skickas från.
- Vi har vanligtvis 2-6 dagars leveranstid.
- Tillköper du verifiering eller kalibreringscertifikat tillkommer det 2 dagars extra leveranstid.

Vågexperten tar inte ansvar för eventuell ekonomisk förlust vid försenad leverans.


Fraktkostnader och risk
Vågexperten har fri frakt på alla beställningar.
Våra leveranser skickas alltid som försäkrade paket. 
Vågexperten tar inte ansvar för ekonomiska förluster vid sen leverans.


Ångerrätt (Privatpersoner)
Du har 14 dagars ångerrätt efter den dag då du, eller en av dig angiven tredje part (dock inte transportören), mottar de fysiska varorna.
Köparen står för transportkostnader vid returnering av ett ångrat köp.
OBS: Kostnaden för kalibreringscertifikat och verifikation blir INTE återbetalat eftersom detta är arbete som utförs manuellt. 

Returkostnader
Köparen står för transportkostnader vid returnering av ett ångrat köp.

Varans skick, emballage och inpackning vid retur
- Varans skick: Varan får vara testad men inte använd så att den inte går att sälja igen. Om varan inte kan säljas igen till samma pris ska köparen betala för värdeminskningen i form av avdrag i återbetalningen Se avsnitt Värdeminskning.

- Originalförpackning och tillbehör: Varan ska packas ordentligt in i originalförpackning samt med oskadat emballage och returneras med allt tillhörande tillbehör och dokumentation så som manualer, batterier och laddare. Vid saknat eller skadat emballage, tillbehör och dokumentation ska köpare betala för värdeminskning i form av nedsatt återbetalning. Se avsnittet Värdeminskning.

- Inpackning: När varan har packats in ordentligt i originalförpackningen ska den därefter packas in ytterligare en gång så att själva kartongen/emballagen eller produkten själv inte blir skadad under transport. Vi rekommenderar att varan packas i en pappkartong, passande till produktens storlek. Om varan inte är ordentligt inpackad så att varan eller varans emballage har skadats ska köpare betala för värdeminskningen i form av nedsatt återbetalning. Se avsnittet Värdeminskning.

Värdeminskning
För att fastslå eventuell värdeminskning gör produktansvarig på Vågexperten, som besitter stor produktkännedom, en helhetsvärdering för att säkerhetsställa varans skick. I tillfälle av eventuell skada eller saknat tillbehör görs det en individuell värdering baserat på varans skick och/eller eventuella brister.

Följande exempel på brister är vägledande avdrag, avdraget påverkas även av helhetsvärderingen och/eller skadans grad:
- Saknad produktmanual: 25 % av varans pris dras av vid återbetalning
- Saknade tillbehör: 25 % av varans pris dras av vid återbetalning
- Skadad originalförpackning/emballage: 25 % av varans pris dras av vid återbetalning
- Saknad originalförpackning/emballage: 25 % av varans pris dras av vid återbetalning

Ångerrätt för delar av ett köp
Hos Vågexperten kan du returnera delar av en beställning. Det betyder at om du exempelvis har köpt två vågar så är det möjligt att returnera en av dem. Du kan dock inte få återbetalat eventuella leveransomkostnader vid denna typ returnering.

Returneringsprocess

1) Kontakta kundtjänst och upplys om din returleverans (upplys ordernummer, vara och orsak)
- Kundtjänst telefon: 08-408 356 11
- Kundtjänst e-post: support@vagexperten.se

2)  Packa varan i originalförpackning samt med eventuellt extra emballage så att varan inte skadas under transport.  Bifoga en kopia av fakturan.
OBS: Se ovanstående avsnitt ” Varans skick, emballage och inpackning vid retur”. Vid saknat emballage eller tillbehör, vid spår av användning eller felaktig inpackning ska köpare betala för värdeminskning i form av nedsatt återbetalning, se avsnittet Värdeminskning.

3) Skicka paketet retur till nedanstående adress. Vi rekommenderar att du sparar kvittot från posten om försändelsen skulle komma bort.

Vågexperten.se
Genvägen 1
231 62 Trelleborg

4) När Vågexperten har mottagit varan görs det först en undersökning av varan och därefter återbetalas totalbeloppet efter 7 dagar till det konto som du betalade med. Vid eventuell värdeminskning kommer värdet av detta dras av från det belopp som ska återbetalas och du kommer att få information om detta på e-post.


Ångerrätt (Företag)

Företag har 7 dagars ångerrätt efter den dag då det, eller en av företaget angiven tredje part (dock inte transportören), mottar de fysiska varorna. 
Köparen står för transportkostnader vid returnering av ett ångrat köp.
OBS: Kostnaden för kalibreringscertifikat och verifikation blir INTE återbetalat eftersom detta är arbete som utförs manuellt. 

Returkostnader
Köparen står för transportkostnader vid returnering av ett ångrat köp.

Varans skick, emballage och inpackning vid retur
- Varans skick: Varan får vara testad men inte använd så att den inte går att sälja igen. Om varan inte kan säljas igen till samma pris ska köparen betala för värdeminskningen i form av avdrag i återbetalningen Se avsnitt Värdeminskning.

- Originalförpackning och tillbehör: Varan ska packas ordentligt in i originalförpackning samt med oskadat emballage och returneras med allt tillhörande tillbehör och dokumentation så som manualer, batterier och laddare. Vid saknat eller skadat emballage, tillbehör och dokumentation ska köpare betala för värdeminskning i form av nedsatt återbetalning. Se avsnittet Värdeminskning.

- Inpackning: När varan har packats in ordentligt i originalförpackningen ska den därefter packas in ytterligare en gång så att själva kartongen/emballagen eller produkten själv inte blir skadad under transport. Vi rekommenderar att varan packas i en pappkartong, passande till produktens storlek. Om varan inte är ordentligt inpackad så att varan eller varans emballage har skadats ska köpare betala för värdeminskningen i form av nedsatt återbetalning. Se avsnittet Värdeminskning.

Värdeminskning
För att fastslå eventuell värdeminskning gör produktansvarig på Vågexperten, som besitter stor produktkännedom, en helhetsvärdering för att säkerhetsställa varans skick. I tillfälle av eventuell skada eller saknat tillbehör görs det en individuell värdering baserat på varans skick och/eller eventuella brister.

Följande exempel på brister är vägledande avdrag, avdraget påverkas även av helhetsvärderingen och/eller skadans grad:
- Saknad produktmanual: 25 % av varans pris dras av vid återbetalning
- Saknade tillbehör: 25 % av varans pris dras av vid återbetalning
- Skadad originalförpackning/emballage: 25 % av varans pris dras av vid återbetalning 
- Saknad originalförpackning/emballage: 25 % av varans pris dras av vid återbetalning

Ångerrätt för delar av ett köp
Hos Vågexperten kan du returnera delar av en beställning. Det betyder at om du exempelvis har köpt två vågar så är det möjligt att returnera en av dem. Du kan dock inte få återbetalat eventuella leveransomkostnader vid denna typ returnering. 

Returneringsprocess

1) Kontakta kundtjänst och upplys om din returleverans (upplys ordernummer, vara och orsak)
- Kundtjänst telefon: 08-408 356 11
- Kundtjänst e-post: support@vagexperten.se

2)  Packa varan i originalförpackning samt med eventuellt extra emballage så att varan inte skadas under transport.  Bifoga en kopia av fakturan.
OBS: Se ovanstående avsnitt ” Varans skick, emballage och inpackning vid retur”. Vid saknat emballage eller tillbehör, vid spår av användning eller felaktig inpackning ska köpare betala för värdeminskning i form av nedsatt återbetalning, se avsnittet Värdeminskning.

3) Skicka paketet retur till nedanstående adress. Vi rekommenderar att du sparar kvittot från posten om försändelsen skulle komma bort.

Vågexperten.se
Genvägen 1
231 62 Trelleborg

4) När Vågexperten har mottagit varan görs det först en undersökning av varan och därefter återbetalas totalbeloppet efter 7 dagar till det konto som du betalade med. Vid eventuell värdeminskning kommer värdet av detta dras av från det belopp som ska återbetalas och du kommer att få information om detta på e-post.


Reklamation (Privatpersoner)

Du har 3 års reklamationsrätt på alla varor.

Procedur

1) Kontakta kundtjänst och anmäl din reklamation - upplys ordernummer, vara och brist.
Tel.: 08 408 356 11
E-post: support@vagexperten.se

2) Om varan har fel eller brister, och du har anmält reklamationen rättidigt, kommer vi att reparera dessa fel eller brister inom rimlig tid. Om det visar sig att detta inte är möjligt, eller vi inte anser att det är lämpligt att reparera varan, tar vi i stället på oss ansvaret att leverera en ny felfri vara efter returleverans av den felbehäftade varan. Vi återbetalar dessutom eventuella dokumenterade utgifter som du har haft i samband med returleveransen. Om varken reparation eller omleverans är möjlig återbetalar vi i stället köpspriset, inklusive utgifter för returleveransen. 

3) Vid omleverans eller återbetalning: Kundtjänst skickar dig en förbetald etikett som är märkt med returadressen, som du ska sätta på paketet med den defekta varan och skicka retur. 

4) När vi har mottagit och undersökt returvaran skickar vi dig en ny vara vid omleverans. Vid återbetalning återbetalar vi beloppet till ditt konto inom 7 dagar.

Meddelande om brist inom rimlig tid
Om du vill klaga över en brist ska du informera oss om detta inom rimlig tid efter det att du har upptäckt bristen. I annat fall mister du rätten att klaga över bristen. Meddelande inom två månader efter att du har upptäckt bristen kommer att betraktas som rättidig. 
Om du inte har meddelata oss att du vill klaga över en brist senast 3 år efter att du har tagit emot varan, kan du inte göra detta krav gällande, om vi inte har gett längre garanti på varan.

Batterier – begränsad reklamationsrätt
Eftersom batterier har en naturlig begränsad hållbarhet är reklamationsperioden på dessa begränsad till 6 månader från köpsdatumet.


Reklamation (Företag)

a) Kunden är skyldig att omedelbart och senast dagen efter mottagande av leveransen kontrollera varan/tjänsten samt att undersöka denna för eventuella brister. Vid transportskadad leverans ska denna avvisas eller accepteras med reservationer genom att ange detta på terminalen/fraktbrevet. Transportskada är utvändiga synliga skador på förpackningen.

b) Vågexperten.se kan endast vara ansvarig för reparation av ursprungliga fel och brister i enlighet med Köplagens bestämmelser på detta område. Om kunden konstaterar fel och brister, ska kunden omedelbart klaga skriftligt till Vågexperten.se med specifikation på den hävdade bristen. Om kunden inte reklamerar rättidigt bortfaller rätten att klaga över brister.

c) Reklamationsperioden är alltid begränsad till 12 månader från leveransen. Efter reklamationsperiodens slut kan kunden inte åberopa sig bristen. För tredjepartsprodukter gäller den reklamationsfrist som framgår av de för underleverantören gällande garantibestämmelserna. Utbyte eller reparation förlänger inte den ursprungliga 12 månaders garantiperioden.

d) Vågexpertens ansvar för fel och brister är alltid begränsat till att efter Vågexpertens förgottbefinnande antingen avhjälpa defekten eller skicka omleverans inom rimlig tid.

e) Vågexperten.se ansvarar inte för fel och brister som bl.a. orsakas av ändringar som gjorts av kunden, reparation utförd av annan än Vågexperten.se eller Vågexpertens servicepartners.

f) Vågexperten.se ger inte ytterligare garanti såvida detta inte har avtalats uttryckligt och skriftligt. Garanti och serviceåtaganden, utöver vad som uttryckligt och skriftligt har avtalats med Vågexperten.se, påvilar därför inte Vågexperten.se, utan den aktuella tillverkaren och dess eventuella serviceleverantör.

g) Procedur vid reklamation

1) Kontakta kundtjänst och anmäl din reklamation - upplys ordernummer, vara och brist.
Tel.: 08 408 356 11
E-post: support@vagexperten.se

2) Om varan har fel eller brister, och du har anmält reklamationen rättidigt, kommer vi att reparera dessa fel eller brister inom rimlig tid. Om det visar sig att detta inte är möjligt, eller vi inte anser att det är lämpligt att reparera varan, tar vi i stället på oss ansvaret att leverera en ny felfri vara efter returleverans av den felbehäftade varan. Vi återbetalar dessutom eventuella dokumenterade utgifter som du har haft i samband med returleveransen. Om varken reparation eller omleverans är möjlig, återbetalar vi i stället köpspriset, inklusive utgifter för returleveransen. 

3) Vid omleverans eller återbetalning: Kundtjänst skickar dig en förbetald etikett som är märkt med returadressen, som du ska sätta på paketet med den defekta varan och skicka retur. 

4) När vi har mottagit och undersökt returvaran skickar vi dig en ny vara vid omleverans. Vid återbetalning återbetalar vi beloppet till ditt konto inom 7 dagar.

 


 

För ytterligare information - se våra Villkor.


Trustpilot - Enkelt och billigt. – Kent Holmqvist           Trygg E-handel

VI ÄR STOLTA LEVERANTÖRER TILL

Vänligen vänta